Ympäristökasvatus

Lehti käsittelee monipuolisesti kestävään elämäntapaan liittyviä ilmiöitä ja ajankohtaisia asioita. Esillä ovat niin kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen kuin ekologinen kestävyys ja ympäristökasvatus niiden edistäjänä. Lehden kohderyhmänä ovat mm. opettajat, lastentarhanopettajat, rehtorit, nuoriso-ohjaajat, ympäristökouluttajat, luontokouluopettajat ja muut kestävästä elämäntavasta ja kasvatuksesta kiinnostuneet. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa painettuna lehtenä ja neljä kertaa verkkolehtenä.

HALUAN TILATA LEHDEN

HINNAT

Vuosikerta 10 €

Lehti sisältyy Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran jäsenmaksuun 30 € vuodessa. Lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa vuodessa, kolme kertaa verkossa ja kerran painettuna versiona.

ILMESTYY

Neljä kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Silja Sarkkinen

TOIMITUSSIHTEERI

Marjo Soulanto

TOIMITUKSEN OSOITE

Lintulahdenkatu 10
00500 HELSINKI

PUH

09 4541 8151

EMAIL

toimisto(at)feesuomi.fi

WWW

http://ymparistokasvatus.fi/