Työelämän tutkimus

Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Työelämän tutkimus -lehti on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi.

ILMESTYY

Kolme-neljä kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Hanna-Mari Ikonen ja Tuija Koivunen

TOIMITUSSIHTEERI

Heli Ilola

TOIMITUKSEN OSOITE

Hanna-Mari Ikonen
Keskussairaalantie 2 (Opinkivi 203)
40014 Jyväskylän yliopisto

PUH

040 610 4082

EMAIL

hanna-mari.p.ikonen(at)jyu.fi

WWW

http://www.tyoelamantutkimus.fi/