Työelämän tutkimus

Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Työelämän tutkimus -lehti on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi.

HALUAN TILATA LEHDEN

HINNAT

Vuosikerta yhdistyksen jäsenille 40€
Vuosikerta ei-jäsenille 45 €
Opiskelijatilaus 20 €

ILMESTYY

Kolme kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Monika von Bonsdorff

TOIMITUSSIHTEERI

Armi Mustosmäki

TOIMITUKSEN OSOITE

Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, (Kärki) PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

PUH

040 5412524

EMAIL

monika.bonsdorff(at)jyu.fi

WWW

http://www.tyoelamantutkimus.fi/