Keräyslupa ja tilinumero

Kultti ry:llä on Poliisihallituksen 18.1.2019 myöntämä rahankeräyslupa numero RA/2019/64. Lupa on voimassa 18.01.2019-31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyillä varoilla järjestetään kaikille avoimia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia temaattisista aiheista kuten sananvapaus, kritiikin asema kulttuurissa, lehdistön asema tai muuttuva media muuttuvassa maailmassa. Lisäksi varoja käytetään suurelle yleisölle suunnattujen temaattisten kampanjoiden (kuten sananvapauden rajoittamista esille tuovien kampanjoiden) suunnitteluun ja toteutukseen sekä yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla julkaistavien podcastien tuottamiseen. Varat käytetään tilaisuuksien järjestämiseen liittyviin tilavuokriin, markkinointi- ja viestintäkuluihin, kouluttajien palkkiokuluihin, podcastien nauhoituspalkkioihin sekä muihin kuluihin, jotka liittyvät podcastien kuuntelukuntoon saattamiseen.

Rahankeräystili

Osuuspankki FI55 5723 0220 2600 25
OKOYFIHH