Tiedosta

Tiedosta-lehti on TIEKEn kaksi kertaa vuodessa julkaisema tiedotus- ja sidosryhmälehti. Lehti valottaa ajankohtaisia tietoyhteiskuntakehityksen teemoja eri näkökulmista. Lehdessä pureudutaan erityisesti digitaalisen osaamisen kehittämiseen ja digitaalisten toimintaprosessien edistämiseen.

Lehden kohderyhmiin kuuluvat tietoyhteiskunnan kehittämisestä kiinnostuneiden yritysten ja yhteisöjen päättäjät ja asiantuntijat, digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista palveluiden tuottamisessa ja hyödyntämisessä kiinnostuneet, kotimaisten tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden henkilöstö, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja koulutuksessa kiinnostuneet opettajat, kouluttajat, suunnittelijat, kehittäjät ja päättäjät sekä alan yritysten edustajat.

HALUAN TILATA LEHDEN

HINNAT

Maksuton

ILMESTYY

Kaksi kertaa vuodessa. Sisältöjä julkaistaan myös TIEKEn verkkosivuilla.

PÄÄTOIMITTAJA

Hanna Niemi-Hugaerts

TOIMITUKSEN OSOITE

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Pieni Roobertinkatu 9, MOW
00130 HELSINKI

PUH

09 4763 0400

EMAIL

helena.klang(at)tieke.fi

WWW

https://tieke.fi/tieke/tiedosta-lehti/