Vad gör Kultti?

Kultti verkar nationellt och mångsidigt för att främja sina medlemstidningars ställning, yttrandefrihet och en mångfacetterad samhällsstruktur. Det finns sammanlagt cirka 160 medlemstidskrifter, och de når tillsammans hundratusentals tänkande och nyfikna läsare.

Intressebevakning och medlemsverksamhet

Kultti främjar sina medlemstidskifternas ställning på olika sätt. Vi övervakar tidskrifternas intressen och fungerar som experter exempelvis inom lagstiftningsarbetet samt upprätthåller kontakt med nationella och internationella aktörer inom tidskriftsbranschen. Vi erbjuder tidskrifter tjänster, utbildning och marknadsföringskanaler samt arrangerar tävlingen ”Årets Kvalitetstidning”.

Webbplatsen Kulttilehdet.fi och försäljningsnätverket för lösnummer

Kultti driver webbplatsen Kulttilehdet, där man enkelt kan bekanta sig med Kulttis medlemstidskrifter och beställa dem. Lösnummer kan man köpa tex. från Sivullinen-bokhandeln.

Evenemang

Kultti deltar i olika evenemang på ett mångsidigt sätt och så långt som möjligt nationellt. Kultti finns åtminstone på Helsingfors Bokmässa varje år. Vi samarbetar gärna med olika aktörer, såsom andra föreningar och bibliotek. Ibland ordnar vi också utställningar, diskussionsevenemang och seminarier antingen som självständiga evenemang eller som en del av större evenemangskomplex.

Kulturtidskriftsgallerier i Helsingfors och Uleåborg

Kultti har två Kulturtidskriftsgallerier: Konttori, som finns i Helsingfors i Kabelfabriken och ett annat i Uleåborg i Kulturhuset Valve. I Kulturtidskriftsgalleriet kan man komma och läsa de senaste numren av medlemstidskrifter. Utrymmena är öppna för alla under sina öppettider. I gallerierna kan också olika programarrangemang ordnas. På Konttoris tidskriftsgalleri visas de senaste numren av Kulttis och Tidskriftscentralens medlemstidskrifter. Uleåborgs tidskriftsurval uppdateras på plats på Oulun Sarjakuvaseura’s sida.