Suurin osa puolueista on sitä mieltä, että kulttuurilehdet eivät ole turhaa luksusta

Suurin osa puolueista on sitä mieltä, että kulttuurilehdet eivät ole turhaa luksusta

Suurin osa puolueista on sitä mieltä, että kulttuurilehdet eivät ole turhaa luksusta 300 300 Kulttilehdet

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry kysyi puolueiden näkemyksiä kulttuurilehtien rahoituksen tärkeydestä ja suunnitelmista puolustaa kulttuurilehtien alati heikentyvää tilannetta kulttuurille varattujen määrärahojen vähentyessä vuosi vuodelta.

Kysely lähetettiin kaikille vuoden 2023 eduskuntavaaleihin ehdokkaita asettaneille puolueille. Eduskuntapuolueista perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit jättivät vastaamatta kyselyyn. Puolueiden vastauksiin voi tutustua täällä

Kyselyn tuloksena voidaan todeta, että puolueet

  • korostivat kulttuurilehtien merkitystä suomalaiselle kulttuurille ja ilmaisivat huolensa kulttuurilehtien toimintaedellytysten heikkenemisestä
  • tunnustavat kulttuurilehtien olevan tärkeitä kanavia kulttuurikeskustelulle ja -arvioinnille sekä
  • ilmaisivat huolensa siitä, että kulttuurilehtien vähenevä määrä voi johtaa monimuotoisuuden kaventumiseen.

Suurin osa vastanneista puolueista oli sitä mieltä, että kulttuurilehdille annettavaa tukea tulee nostaa. Loput vastanneista olivat sitä mieltä, että tuki voidaan säilyttää entisellään.

Vuonna 2022 Suomessa kulttuuri- ja mielipidelehdille myönnettiin valtionapua 794 000 €. Ruotsissa vastaava tuki lehdille vuonna 2022 oli noin 2,3 €, ja Norjassa noin 2,7 €. (Vuonna 2021 tuki Suomessa 795 000 € ja vuonna 2020 798 000 €).

Kultti ry kyseli myös valtion vastuusta varmistaa, että yleisöllä on mahdollisuus päästä mahdollisimman monipuolisen tiedonvälityksen ääreen ja kaikki vastanneet olivatkin sitä mieltä, että monipuolinen ja luotettava tiedonvälitys ja medialukutaito ovat erittäin tärkeitä seikkoja varsinkin nyt väärän ja harhaanjohtavan tiedon lisääntyessä yhteiskunnassa.

Kultin kysymykseen median monimuotoisuuden puolustamisesta (esim. vähälevikkisten lehtien kirjastotuki) useampi puolue totesi tarpeen pysyvälle mediatuelle.

Mahdollisen lehtitilausten alv-kannan mataloittaminen 10 prosentista ei saanut laajaa tukea puolueiden ennakoidessa tulevan vaalikauden taloudellisia haasteita.

Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen toteaa kyselyn tuloksista: ” Kyselyn tulos viittaa siihen, että pääsääntöisesti puolueiden piirissä ymmärretään valtion toimenpiteiden merkitys pienen kielialueen median monimuotoisuuden puolustamisessa ja erikoistuneiden kulttuurilehtien merkitys koko kulttuurikentän kannalta. Toivoa sopii, että nämä näkemykset ovat mielessä myös tulevan hallituskauden budjettipäätöksiä tehdessä. Vaikka ajat ovat vaikeita, tässä puhutaan kokonaisuuden kannalta erittäin pienistä säästömahdollisuuksista samalla kun pienienkin lisäysten vaikuttavuus olisi erityisen merkittävää.”

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on riippumattoman journalismin äänitorvi ja noin 160 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti puolustaa sananvapautta ja median monimuotoisuutta sekä toimii lehtien edunvalvojana, ja tarjoaa niille koulutusta ja markkinointiväyliä.

Lisätiedot:

Kultti ry:n toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, 044 210 3445
Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen, 040 507 7165