Ratkes

RATKES-lehti julkaisee dialogista ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta ajattelua, työskentelyä, tutkimusta ja kulttuuria käsitteleviä artikkeleita, selostuksia, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, haastatteluja, kirjallisuusesittelyjä, koulutus- ja konferenssiselostuksia sekä muuta aihepiiriin liittyvää aineistoa.

HINNAT

Vuosikerta 40 €
Irtonumero 8 €

Numero 2 on verkkolehti.

ILMESTYY

Neljä kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Päätoimittajuus kiertää 2019 työpareittain: numero 1 Timo Keistinen (vastaava) ja Katja Kiiski; numero 2 Helinä Nurmenniemi (vastaava) ja Päivi Vuokila-Oikkonen; kaksoisnumero 3-4 Riitta Malkamäki (vastaava) ja Aapo Pääkkö.

TOIMITUSSIHTEERI

Raija Miikkulainen

Toimituksen osoite

Eskolantie 6 B 27
00720 Helsinki

EMAIL

raija.miikkulainen(at)gmail.com

WWW

http://www.ratkes.fi/ratkes-lehti