Pax

RAUHANPOLIITTINEN AIKAKAUSLEHTI
Pax on rauhanpoliittinen aikakauslehti. Aihepiirejä ovat muun muassa kansainvälinen rauhanliike, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, asevelvollisuus, asevienti, Euroopan turvallisuuskysymykset, militarismi ja kansainväliset konfliktit.

RSS

Pax ei ilmesty vuonna 2019.

HINNAT

Verkkopaxin ilmestymisestä kertovan uutiskirjeen voit tilata lehden sivuilta tai sähköpostilla tiedotus(at)rauhanliitto.fi

ILMESTYY

Neljä kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Eekku Aromaa

TOIMITUKSEN OSOITE

Rauhanasema, Veturitori 3
00520 Helsinki

PUH

09 142703

EMAIL

paatoimittaja(at)pax.fi

WWW

http://www.pax.fi/