Ny Tid

Ny Tid har en upplaga på cirka 2 000 exemplar och utkommer sedan januari 2015 en gång i månaden.
Tidningen grundades 1944 och hette då Folktidningen Ny Tid och var språkrör för folkdemokraterna.
Sedan 1991 ges Ny Tid ut av det läsarägda bolaget Tigertext Ab med hemort i Helsingfors, Finland.
Ny Tid har funnits på nätet sedan 1994.
I dag är Ny Tid en fri vänstertidning med fokus på kultur, samhälle och debatt.
Ny Tid tilldelades 2013 ”Kulturtidskrifternas kvalitetspris” av Finlands undervisnings- och kulturministerium.

JAG VILL PRENUMERERA

PRISER

Fortlöpande (72 €/år)
1 år (83 €)
6 mån (49 €)
3 månader (21 €)

33% rabatt på tidsbundna prenumerationer för studerande

Priserna gäller i Finland och Sverige. På prenumerationer till övriga länder tillkommer portoavgift.

UTKOMMER

12 gånger per år

CHEFREDAKTÖR

Janne Wass

REDAKTIONSSEKRETERARE

Lasse Garoff

REDAKTIONENS ADRESS

Tallbergsgatan 1/28
00180 Helsingfors

TEL.

09 694 17 58
050-4320443

EMAIL

red(at)nytid.fi

WWW

http://www.nytid.fi