Media & viestintä

Media & viestintä on tieteellinen julkaisu, jossa ilmestyy artikkeleita median, viestinnän ja journalismin tutkimuksen alalta. Media & viestintä on koko mediakenttää tutkiva tieteellinen aikakauslehti.

Lehden voi lukea täällä.

HINNAT

Yhdistyksen jäseneksi liittymällä voi antaa oman panoksensa Media & viestinnän tueksi. Vuoden 2020 loppuun asti jäsenmaksumme ovat seuraavat: vuosijäsenyys 45 euroa ja opiskelijajäsenyys 20 euroa. Vuoden 2021 alusta vuosijäsenyys on 35 euroa ja opiskelijajäsenyys 15 euroa.

ILMESTYY

Neljä kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Laura Ahva ja Jenni Mäenpää

TOIMITUSSIHTEERI

Auli Harju

TOIMITUKSEN OSOITE

Auli Harju
toimitussihteeri/Media & viestintä
Tutkimuskeskus Comet
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
33014 Tampereen yliopisto

EMAIL

mevi.sihteeri(at)gmail.com

WWW

http://www.mediaviestinta.fi