Kulttuurintutkimus

Kulttuurintutkimus on monitieteinen aikakauslehti, joka käsittelee ja esittelee kulttuuriin kohdistuvaa tutkimusta. Kulttuurintutkimuksen aiheita ovat kulttuurin muutos ja merkitykset sekä kulttuurierot. Kulttuurin ilmiöitä ja niiden tutkimusta tarkastellaan monitieteisesti esimerkiksi globaalistumisen, toiseuden, sukupuolen ja uuden teknologian kautta.

HALUAN TILATA LEHDEN

HINNAT

Vuositilaus 45 €
Kestotilaus 40 € / vuosi
Opiskelijatilaus 30 € / vuosi
Volume subscription (abroad) 47 €
Standing order (abroad) 45 €
Irtonumero 12 €

ILMESTYY

Neljä kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA
Outi Autti (outi.autti (at) oulu.fi)

Maarit Jaakkola (maarit.jaakkola (at) tuni.fi)

TOIMITUSSIHTEERI

Maija Rämö
toimitussihteeri(at)kulttuurintutkimus.fi

TOIMITUKSEN OSOITE

Kulttuurintutkimuksen seura ry
c/o Humanistinen osasto
Itä-Suomen yliopisto, PL 111
80101 Joensuu

EMAIL

sihteeri(at)kultut.fi

WWW

https://www.kulttuurintutkimus.fi/