Rekisteriseloste

 

1a Rekisterinpitäjä Nimi
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry
Osoite
Vellamonkatu 30 B, 3.krs., 00550 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
kultti@kultti.net
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Nimi
Helinä Ylisirniö
Osoite
Vellamonkatu 30 B, 3.krs., 00550 Helsinki
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
044 210 3445
3. Rekisterin nimi Kultti ry:n jäsenrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Tietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.
5. Rekisterin tietosisältö Rekisteröityjä ovat Kultti ry:n varsinaisiksi jäseniksi hyväksytyt organisaatiot.

-jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka

-yhteydenpitoon tarvittavat tiedot kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,

-jäseneksiliittymisvuosi

-tiedot maksetuista jäsenmaksuista

Tietoja säilytetään se aika, minkä jäsenyys yhdistyksessä kestää. Tiedot poistetaan rekisteristä sen jälkeen, kun jäsenyyden päättyminen on käsitelty yhdistyksen hallituksen kokouksessa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisterin yhteys- ja muut tiedot saadaan jäsenyyden alkaessa ja sen aikana jäsenen rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

 

 

REKISTERISELOSTE                                  2

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta Kultti ry:n ulkopuoliseen käyttöön.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet A Manuaalinen aineisto
Rekisterin käyttöoikeus on niillä Kultti ry:n palveluksessa olevilla tai vapaaehtoisilla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin käyttöoikeus on rajoitettu hallituksen nimeämille henkilöille. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 § mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, muuttaa tai poistaa itseään koskevat tiedot. Tietojen tarkastus- muutos- tai korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot