Kultti ry:n tavoitteet hallitusohjelmaan

Kultti ry:n tavoitteet hallitusohjelmaan

Kultti ry:n tavoitteet hallitusohjelmaan 667 500 Kulttilehdet

Kulttuurilehtikenttä ei kestä leikkauksia

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on laatinut ohjeistuksen tulevaa hallitusohjelmaa pohtiville puolueille.

Kultti ry ymmärtää tulevalla hallituksella olevan edessään rajutkin sopeuttamistoimet, mutta haluaa silti muistuttaa, että median monimuotoisuuden turvaaminen kuuluu olennaisesti suomalaisen kulttuurin ja demokratian ylläpitämisen perusrakenteisiin. Kulttuurilehtikentän osuus kulttuurimenoista on jo nyt erittäin pieni, eikä se kestä enempää leikkauksia.

Kultti ry on hallitusohjelman suunnittelun tueksi listannut alla olevat seikat muistuttamaan millä keinoin median monimuotoisuutta voidaan tulevaisuudessa ohjata.

  1. Kulttuurilehtien tukea tulee nostaa. Tuki on laskenut vuosittain (2002 794 000 €, vuonna 2021 795 000 € ja vuonna 2020 798 000 €). Valtionavustustoimintaa on kehitettävä siten, että kulttuurilehtitoimijoiden toimintaedellytykset paranevat ja rahoitus on turvattu yli vaalikausien.Ruotsissa vastaava tuki lehdille vuonna 2022 oli noin 2,3 €, ja Norjassa noin 2,7 €.
  2. Kirjastojen tukea vähälevikkisten kulttuurilehtien tilaamiseen tulee nostaa. Kirjastojen tilaustuen merkitys on suuri paitsi kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien tekijöille, myös yli miljoonalle tällaisten lehtien lukijoille, joille kirjastojen ilmainen lehtitarjonta mahdollistaa monipuoliset pohditut ja syvällisemmin asioihin paneutuvat sisällöt.
  3. Lehtitilausten alv-kanta tulee laskea nykyisestä 10%. EU:n jäsenmaat voivat halutessaan käyttää alennettua tai jopa nollan prosentin arvonlisäverokantaa lehtien verotuksessa.
  4. Vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien ja vastaavien sähköisten julkaisujen tukikriteereitä tulee uudistaa. Avustuksen kokonaismäärää tulee vastaavasti kohottaa.
  5. Ylen rahoituksesta ei tule leikata ja yksityisen median tukea on kehitettävä. Esim. valeuutiset ja ”vaihtoehtoismediat” ovat nousseet yhtä suuremmaksi ilmiöksi ja yleisöllä on oltava mahdollisuus tasapuoliseen ja julkisilla varoilla rahoitettuun puolueettomaan tiedonvälitykseen.