Jäsenyys Kultissa

Eikö lehtesi ole vielä Kultin jäsen? Hae jäsenyyttä helposti sivuillamme!

Edunvalvonta

Kultti valvoo lähes 160 jäsenlehtensä etuja poliittisessa päätöksenteossa. Toimimme asiantuntijana lainvalmistelutyössä, edistämme jäsentemme rahoitusmahdollisuuksia sekä pidämme yhteyttä lehtialan kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Kultti tarjoaa neuvontaa ja pitää jäsenet ajan tasalla muun muassa kulttuurilehtituesta.

Seuraamme tiiviisti lehtialan käänteitä. Osallistumme julkiseen keskusteluun ja pidämme ääntä kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien puolesta.

Markkinointiyhteistyö ja tapahtumat

Kultin jäsenet pääsevät edullisesti mukaan lehtien markkinointiyhteistyöhön, kuten yhteismainoksiin, messuille ja festivaaleille. Kultti osallistuu erilaisiin tapahtumiin monipuolisesti ja mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisesti. Kultin löytää vuosittain ainakin Helsingin Kirjamessuilta.

Kulttilehdet.fi-sivusto ja irtonumeromyyntiverkosto

Kultti ylläpitää Kulttilehdet-sivustoa, jossa voi helposti tutustua Kultin jäsenlehtiin ja tilata niitä. Lisäksi Kulttilehdet-brändin alla toimii lehtien irtonumeromyyntiverkosto ja tapahtumasarja Kuukauden skuuppi. Kultin jäsenenä lehtesi pääsee ilmoittautumalla mukaan irtonumeromyyntiin Rosebud Sivullinen-kirjakauppaan sekä mahdollisuuden järjestää Kuukauden skuuppia!

Kulttuurilehtigalleriat Helsingissä ja Oulussa

Kultilla on kaksi Kulttuurilehtigalleriaa: 2006 Helsinkiin Kaapelitehtaalle ja 2015 Ouluun Kulttuuritalo Valveelle perustetut. Kaapelitehtaan galleriassa ovat esillä kaikki Kultin paperisena ilmestyvät jäsenlehdet, Oulun galleriaan jäsenlehdet voivat ilmoittautua mukaan. Gallerioissa jäsenlehdet voivat myös järjestää omaa ohjelmaa. Gallerioissa esillä olo on jäsenille ilmaista.

Vuoden laatulehti -kilpailu

Jäsenlehdet voivat osallistua Kultin vuosittain järjestämään Vuoden laatulehti -kilpailuun, jolla lisätään lehtien näkyvyyttä ja tarjotaan mahdollisuus saada ammattimaista palautetta. Kilpailu on avoin kaikille jäsenlehdille.

Koulutukset ja verkostoituminen

Kultti tarjoaa jäsenille koulutusta lehtialaan liittyen ja jäsenistön toiveita kuunnellen. Lehtien tekijät voivat verkostoitua ja jakaa kokemuksia ajankohtaisista aiheista Kultin jäsenilloissa, joihin kutsutaan kiinnostavia alustajia.

Julkisen sanan neuvosto

Kultti on Julkisen sanan neuvoston (JSN) kannatusyhdistyksen jäsen. Kultti on sitoutunut julkisen sanan neuvoston sopimukseen ja puolustaa Journalistin ohjeiden soveltamista toimituksellisessa työssä. Osallistuminen itsesäätelyyn sitoo myös Kultin jäsenlehdet noudattamaan hyvää journalistista tapaa, ja JSN voi käsitellä Kultin jäsenlehdistä mahdollisesti tehtäviä kanteluita. Jäsenyys takaa pienillekin lehdille journalistisen aseman ja lisää niiden uskottavuutta.

Tiedotuskanavat 

Kultti lähettää jäsenilleen sähköpostitse jäsenviestiä, jossa tiedotetaan Kultin ja lehtialan tärkeistä asioista. Tarvittaessa voimme välittää jäsenviestissä esim. yhteistyöehdotuksia muille jäsenille. Lisäksi Kultin jäsenlehtien Facebook-ryhmässä voit vaihtaa ajatuksia muiden lehtien tekijöiden kanssa. Viestimme myös Kultin julkisella Facebook-sivullaTwitterissä ja Instagramissa.

Jäsentensä näköinen Kultti

Kultti tarjoaa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehdistä kiinnostuneille. Jäsenlehtien tekijät voivat asettua ehdolle Kultin hallitukseen. Sanansa toiminnan suunnasta voi sanoa myös muun muassa jäsenilloissa ja -kyselyissä.

Tuo lehtesi mukaan Kulttiin! Hae jäsenyyttä täällä.