Ikaros

TIDSKRIFT OM MÄNNISKAN OCH VETENSKAPEN

Ikaros är en tidskrift om vetenskaperna och deras roll i samhället. Tidskriften fungerar som forum för information och debatt kring frågor som vetenskapers resultat, anspråk, teorier ger upphov till.

JAG VILL PRENUMERERA

PRISER

Årspren. 33 €
Fortlöpande 29 €
50% rabatt för studerande och arbetslösa för tidsbestämda pren

UTKOMMER

Fyra gånger per år

CHEFREDAKTÖR

Christoffer Steffansson

REDAKTIONENS ADRESS

Arken C-huset våning 1
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

EMAIL

ikarostidskrift(at)outlook.com

WWW

http://www.tidskriftenikaros.fi/