Ikaros

TIDSKRIFT OM MÄNNISKAN OCH VETENSKAPEN

Ikaros är en tidskrift om vetenskaperna och deras roll i samhället. Tidskriften fungerar som forum för information och debatt kring frågor som vetenskapers resultat, anspråk, teorier ger upphov till.

JAG VILL PRENUMERERA

PRISER

Årspren. 29 €
Fortlöpande 24 €
50% rabatt för studerande och arbetslösa för tidsbestämda pren

UTKOMMER

Fyra gånger per år

CHEFREDAKTÖR

Benjamin Alm

REDAKTIONENS ADRESS

Hagsgatan 12
20540 Åbo

TEL.

050 308 8982

EMAIL

ikaros(at)abo.fi

WWW

http://www.fbf.fi/ikaros