Tiedote: Suomalaiset puolueet haluavat turvata median monimuotoisuutta

Tiedote: Suomalaiset puolueet haluavat turvata median monimuotoisuutta

Tiedote: Suomalaiset puolueet haluavat turvata median monimuotoisuutta 150 150 Kulttilehdet

TIEDOTE 27.3.2019
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry

KULTTI: Suomalaiset puolueet haluavat turvata median monimuotoisuutta

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry ja Suomen arvostelijain liitto SARV järjestivät 19.3.2019 Eduskunnan Kansalaisinfosssa tiedotustilaisuuden ja vaalikeskustelun. ”Kulttuurilehdet ja mediapolitiikka” -paneelissa yhdeksän eri puolueen edustajat keskustelivat kulttuurilehtituesta, lehdentekijöiden toimintaedellytysten turvaamisesta sekä kulttuurikritiikin ja sananvapauden tärkeydestä.

Ennen paneelia julkaistiin Kultti ry:n 17 puolueelle tekemän kyselyn tulokset. Kaikki kyselyn vastanneet 11 puoluetta kannattivat kulttuurilehtien tuen pitämistä vähintään nykyisellään. Avustusta olivat valmiit nostamaan Vihreät, Vasemmistoliitto, SKP ja Eläinoikeuspuolue. Paneelissa ymmärrystä korotukselle esimerkiksi Ruotsin vastaavan tuen tasolle tai ainakin indeksitarkistusten verran tuli laajemminkin.

Puoluekyselyssä muistutettiin myös siitä, että EU:n linjauksen mukaan jäsenmailla on mahdollisuus päättää itse lehtien tilausmaksujen arvonlisäverosta. Sen korottamista nykyisestä 10 prosentista ei kannattanut yksikään puolue. Sen sijaan osa kyselyyn vastanneista puolueista ja vielä useampi paneelin osallistuja näki vahvoja perusteita myös sen laskemiseen.

”Paneelikeskustelussa nousi esiin hyvin tärkeitä huomioita myös mediakasvatuksen merkityksestä, median kulutustottumusten muutoksista, postijakelun kustannuksista, digitaalisen murroksen haltuun ottamisesta, laadukkaan kulttuurikritiikin palkitsemisesta ja toimittajiin kohdistuvaan vihapuheeseen puuttumisesta”, toteaa Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen tyytyväisenä.

”Erityisen arvokas oli paneelissa toistunut huomio siitä, että median monimuotoisuuden tukemista ei kannata katsella ainoastaan lehtien tekijöiden näkökulmasta, vaan aivan erityisesti siltä kantilta, miten iso merkitys sillä on taiteen tekijöiden ja yleisön kohtaamisessa, sekä demokratiaan kuuluvan yhteiskuntakritiikin alustana.”

Tästä linkistä löytyvät puolueiden vastaukset Kultin kyselyyn
Tästä linkistä löytyy puolestaan vaalitilaisuuden tallenne

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo pienlehtien etuja sekä tarjoaa lehdille koulutusta ja markkinointiväyliä (mm. Kulttikiska).

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tuomas Rantanen: 040 5077 165, tuomas.rantanen(@voima.fi