Esperantolehti / Esperant Finnlando / Esperantobladet

Kielipoliittinen kulttuurilehti, Suomen Esperantoliitto ry:n äänenkannattaja. Kolmikielinen: esperanto, suomi, ruotsi.

HALUAN TILATA LEHDEN

HINNAT

Vuosikerta 25 €

ILMESTYY

Viisi kertaa vuodessa

VASTAAVA TOIMITTAJA

Tuomo Grundström

TOIMITUKSEN OSOITE

Siltasaarenkatu 15 C 65
00530 HELSINKI

PUH

0442642742
0440199766

EMAIL

eafgazeto(at)esperanto.fi

WWW

http://www.esperanto.fi