Finlands Natur

Finlands Natur: Vårdbiotoperna är artrika och vackra

Finlands Natur: Vårdbiotoperna är artrika och vackra 750 500 Kulttilehdet

Genom att restaurera vårdbiotoper slår man två flugor i en smäll: biodiversiteten i våra artrikaste naturmiljöer gynnas och vackra landskap…