Posts By :

admin

Tiedote: Kultin Vuoden laatulehti 2019 on Musiikintekijä

Tiedote: Kultin Vuoden laatulehti 2019 on Musiikintekijä 150 150

Tämän vuoden laatulehtivoittajan valitsi kirjailija ja toimittaja Matti Rönkä, joka kuvailee voittajalehden olevan korkealaatuista ammattityötä. “Jutut olivat kiinnostavia, kuvitus journalistinen, paperi miellyttävä, taitto selkeä ja rakenne mukavasti osastoitu”, Rönkä toteaa.

 “Olemme äärimmäisen otettuja tästä yhdistyksen ammattilehdelle suodusta huomionosoituksesta. Uudistimme printtilehden perin pohjin viisi vuotta sitten. Asetimme sekä sisällölliset että visuaaliset tavoitteet korkealle. Kiitos tiimille. Olemme onnistuneet”, iloitsee päätoimittaja Sanna Korkee palkinnosta.

Tuomari Rönkä halusi myös antaa kunniamainintoja. Tyyli- ja ulkoasu- ja paras logo -maininnan sai Tiede & edistys, jonka Rönkä toteaa olevan huoliteltu, kosiskelematon ja selkeälukuinen syvällinen lehti.

”Tämä on hieno tunnustus paitsi vapaaehtoisvoimin työskentelevälle toimituskunnallemme myös kaikille lehteemme kirjoittaneille. Erityiskiitos kuuluu tietysti kunniamaininnan perusteena käytetyn Talous ja ympäristö -teemanumeron kokoajille: Yrjö Hailalle, Mikko Jakoselle ja Tero Toivaselle, sanoo lehden päätoimittaja Ari Hirvonen.

Aatteellinen kannatusmaininta meni Taito-lehdelle, joka modernilla tavalla ylläpitää kädentaitoja.

”Olemme iloisia ja otettuja laatulehtikilpailun kunniamaininnasta. Käsityö on hyvinvoinnin lähde ja merkityksen tuoja, sen ympärille kokoonnutaan ja siitä keskustellaan. Kädentaidot auttavat meitä selviytymään arjessa, ja näitä taitoja tarvitaan myös tulevaisuudessa. Käsityön moninaisuus on tärkeä rikkaus, ja tätä moninaisuutta Taito välittää eteenpäin lukijoilleen”, toteaa Taidon päätoimittaja Minna Hyytiäinen.

Tsempparipalkinto meni Niinipuulle, jonka tuomari arveli olevan melkoinen vapaaehtoisponnistus, mutta lopputuloksen olevan runsas, laaja ja kiintoisa.

“Painettu lehti on meidän tärkein yhdysside laajaan jäsenkuntaan. Siksi haluamme pitää huolta siitä, että lehti on hyvässä kunnossa ja ammattitaitoisesti toimitettu”, päätoimittaja Anssi Paasivirta korostaa laadukkaan lehden merkitystä.

Kilpailuun osallistui 53 Kultin vajaasta 200:sta jäsenlehdestä.

Yleisö sai jälleen antaa ääniä suosikkilehdelleen. Yleisön suosikiksi äänestettiin Pirta, joka keräsi liki 14 % annetusta äänestä.

“Kalevalaisten Naisten Liitto iloitsee huikeasta yleisöäänestyksen tuloksesta ja kiittää kaikkia äänestäjiä. Pirtaa on kehitetty määrätietoisesti houkuttelevaksi ja korkeatasoiseksi kulttuurilehdeksi. Meidän pirtaamme sopivat kirjoitukset kansanperinteestä nykykulttuuriin, kielestä kirjallisuuteen. Kerromme tarinoita paikallisuutisista laajempiin kulttuuri-ilmiöihin.”, toteaa toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen.

Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantasen mielestä tuomarin valinnat kuvaavat hienosti sitä median monimuotoisuutta, jonka vaaliminen on järjestön tehtävä. ”On ilahduttavaa, että aina tuntuu öytyvän uusia palkittavia, mikä sekin kertoo lehtien laatukärjen leveydestä”, Rantanen toteaa.

Vuoden laatulehti -palkinto jaettiin nyt 14. kerran. Kilpailun tarkoitus on nostaa esiin laadukkaita kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtiä sekä muistuttaa niiden merkityksestä osana suomalaista yhteiskunnallista keskustelua.

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on riippumattoman journalismin äänitorvi ja noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo lehtien etuja sekä tarjoaa niille koulutusta ja markkinointiväyliä.

 

Lisätiedot:

Kultti ry:n toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, 044 210 3445
Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen, 040 507 7165
Musiikintekijä, päätoimittaja Sanna Korkee 0405887673
Tiede &edistys, toiminnanjohtaja Kalle Siltala 050 475 3317
Taito, tuottaja Sonja Karlsson 040 754 4459

Pirta, toiminnanjohtaja Sirpa Huttunen, 050 520 1314

Niinipuu, toimitussihteeri Marko Wahlström,0400 434 529

Tuli & Savu -lehti vuoden 2019 pohjoismaisen kulttuurilehtikilpailun voittaja

Tuli & Savu -lehti vuoden 2019 pohjoismaisen kulttuurilehtikilpailun voittaja 150 150

Kultti ry:n vuoden 2018 laatulehtikilpailun voittaja Tuli & Savu voitti pohjoismaisille kulttuurilehdille järjestetyn kilpailun, johon osallistui kulttuurilehtiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Palkinnon voittaja julkistettiin Göteborgin kirjamessuilla 27.9.

Lehden päätoimittaja, Juha-Pekka Kilpiö toteaa palkinnosta: “Olen valtavan ilahtunut tästä huomionosoituksesta, joka tulee totta kai kaikkien Tuli & Savuun kirjoittaneiden ja lehteä avustaneiden osaksi yhteisesti.”

Kilpailun tuomariston perusteluissa todettiin lehden olevan korkeatasoinen runouteen keskittyvä julkaisu, jossa käsitellään ajankohtaisia keskusteluita, jotka asettavat lyriikan filosofisista ja sosiologisista lähtökohdista käsin suurempaan kontekstiin yhteiskunnassa. Julkaisulla on pirteä uteliaisuus uusia ilmaisuja sekä syväluotaavia tekstejä kohtaan.

Julkaisu on vähäisistä tekijäresursseista huolimatta taidokkaasti suunniteltu ja taitettu, ja antaa raikkaan ja elegantin vaikutelman. Lisäksi tuomaristo arvosti julkaisun kielellistä ja inklusiivista kunnianhimoa.

”Palkinto kannustaa siinä pyrinnössä, että kulttuurilehti voi ja sen pitää käsitellä muutakin kuin ennestään tuttuja ilmiöitä ja henkilöitä”, Kilpiö jatkaa. ”Tuntuu, että on yhtä lailla relevanttia käsitellä antiikin eklogeja ja renessanssisonetteja kuin kaikkein uusinta marginaaliavantgardea, jota Suomessa ei vielä tunneta, ja että lukijan on mahdollista muodostaa näihin kaikkiin henkilökohtainen ja kokemuksellinen suhde.”

Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantasen mielestä “nykyisen hyperdigiöityneen maailman keskellä runoudesta perinteiseen printtiin täysin omalla ja alati muuntautuvalla esteettisellä tyylillään nojaava Tuli & Savu edustaa jonkinlaista keidasta. On tosi ilahduttavaa, että lehden arvo on huomattu nyt myös kansainvälisellä foorumilla”.

 

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on riippumattoman journalismin äänitorvi ja noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo lehtien etuja sekä tarjoaa niille koulutusta ja markkinointiväyliä.

Lisätiedot:
Tuli&Savu päätoimittaja Juha-Pekka Kilpiö, 050 300 2091
Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen, 040 507 7165
Kultti ry:n toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, 044 210 3445

Kultin toimisto kesälomalla

Kultin toimisto kesälomalla 150 150

Tiedote: Suomalaiset puolueet haluavat turvata median monimuotoisuutta

Tiedote: Suomalaiset puolueet haluavat turvata median monimuotoisuutta 150 150

TIEDOTE 27.3.2019
Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry

KULTTI: Suomalaiset puolueet haluavat turvata median monimuotoisuutta

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry ja Suomen arvostelijain liitto SARV järjestivät 19.3.2019 Eduskunnan Kansalaisinfosssa tiedotustilaisuuden ja vaalikeskustelun. ”Kulttuurilehdet ja mediapolitiikka” -paneelissa yhdeksän eri puolueen edustajat keskustelivat kulttuurilehtituesta, lehdentekijöiden toimintaedellytysten turvaamisesta sekä kulttuurikritiikin ja sananvapauden tärkeydestä.

Ennen paneelia julkaistiin Kultti ry:n 17 puolueelle tekemän kyselyn tulokset. Kaikki kyselyn vastanneet 11 puoluetta kannattivat kulttuurilehtien tuen pitämistä vähintään nykyisellään. Avustusta olivat valmiit nostamaan Vihreät, Vasemmistoliitto, SKP ja Eläinoikeuspuolue. Paneelissa ymmärrystä korotukselle esimerkiksi Ruotsin vastaavan tuen tasolle tai ainakin indeksitarkistusten verran tuli laajemminkin.

Puoluekyselyssä muistutettiin myös siitä, että EU:n linjauksen mukaan jäsenmailla on mahdollisuus päättää itse lehtien tilausmaksujen arvonlisäverosta. Sen korottamista nykyisestä 10 prosentista ei kannattanut yksikään puolue. Sen sijaan osa kyselyyn vastanneista puolueista ja vielä useampi paneelin osallistuja näki vahvoja perusteita myös sen laskemiseen.

”Paneelikeskustelussa nousi esiin hyvin tärkeitä huomioita myös mediakasvatuksen merkityksestä, median kulutustottumusten muutoksista, postijakelun kustannuksista, digitaalisen murroksen haltuun ottamisesta, laadukkaan kulttuurikritiikin palkitsemisesta ja toimittajiin kohdistuvaan vihapuheeseen puuttumisesta”, toteaa Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen tyytyväisenä.

”Erityisen arvokas oli paneelissa toistunut huomio siitä, että median monimuotoisuuden tukemista ei kannata katsella ainoastaan lehtien tekijöiden näkökulmasta, vaan aivan erityisesti siltä kantilta, miten iso merkitys sillä on taiteen tekijöiden ja yleisön kohtaamisessa, sekä demokratiaan kuuluvan yhteiskuntakritiikin alustana.”

Tästä linkistä löytyvät puolueiden vastaukset Kultin kyselyyn
Tästä linkistä löytyy puolestaan vaalitilaisuuden tallenne

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo pienlehtien etuja sekä tarjoaa lehdille koulutusta ja markkinointiväyliä (mm. Kulttikiska).

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tuomas Rantanen: 040 5077 165, tuomas.rantanen(@voima.fi

Tiedote: Vuoden laatulehti 2018 -palkinto Tuli&Savu -lehdelle

Tiedote: Vuoden laatulehti 2018 -palkinto Tuli&Savu -lehdelle 150 150

Tuli&Savu saa Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n laatulehtipalkinnon. Palkittu lehti on vireä ja valpas runouslehti, joka julkaisee runoja, arvosteluita, esseitä ja artikkeleita kirjallisuudesta.

Tunnustuksen myöntäneen raadin muodostivat puheenjohtajana toiminut Journalistin päätoimittaja Maria Pettersson ja jäseninä mediatutkija ja sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen ja näytelmäkirjailija-graafikko Johannes Ekholm.

Perusteluissaan palkintoraati kuvasi voittajalehteä ”performanssina paperilla”.  Sen mukaan Tuli&Savu on ”kunnianhimoisesti tehty lehti, jonka erinomaisesti kirjoitetut otsikot imaisevat mukaansa mielenkiintoisten, runoja yllätyksellisesti sisältävien artikkeleiden maailmaan samalla,  kun lehden kaksi- ja monikielisyys korostavat sekä sisäistä että laajempaa moniäänisyyttä.”

Palkintoraadin puheenjohtaja Maria Pettersson totesi voittajasta: “On upeaa ja hämmästyttävääkin, että Suomessa voidaan julkaista näin laadukasta, kaunista, monipuolista ja rohkeaa runouslehteä. Jokainen numero on nautinto, johon tekee mieli sukeltaa. Tuli&Savu on kansainvälisen tason taidelehti ja taideteos.”

Raadin jäsen Johannes Ekholm toteaa puolestaan: “Tuli&Savu on poikkeuksellisen hienosti toteutettu lehti, jonka joka numero onnistuu yllättämään myönteisesti. Lehti on osoitus siitä, että runous on sekä tekstilajina että skenenä voimissaan ja tärkeä osa kulttuuriamme”.

Anu Koivusen mukaan taas: “Kilpailussa oli paljon laadukkaita lehtiä, mutta voittajan valinta oli lopulta helppo. Tuli&Savu lupaa paljon, ja lunastaa lupauksen”.

Palkintoraati halusi lisäksi antaa kunniamaininnan Ruskeat Tytöt -verkkolehdelle, jonka raati totesi olevan ”mielenkiintoinen ja kunnianhimoinen mediakokonaisuus, jollaista ei ole Suomessa aiemmin nähty. Kyseessä on tyylikkäästi toteutettu alusta, joka antaa äänen toimijoille, jotka perinteinen mediakenttä on marginalisoinut”.

Tuli&Savu täyttää ensi vuonna 25 vuotta, ja tuona aikana suomalainen runous on monimuotoistunut huimasti ääniltään ja keinoiltaan. Sopii kiittää erinomaisia kirjoittajia ja lukijoita, että lehti on voinut olla tässä mukana. On rohkaisevaa huomata, että punnitulle kirjallisuuskeskustelulle ja haastavienkin runoilmiöiden käsittelylle on edelleen tilausta”, kommentoi Tuli&Savu -lehden päätoimittaja Juha-Pekka Kilpiö Vuoden laatulehti -palkintoa.

Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen muistutti Kultin olevan nimenomaisesti lehtikentän moninaisuuden puolustaja. “Meille laatu merkitsee toimittajahyveiden ohella vahvaa ja luovaa omaa näkökulmaisuutta, joka antaa yleisölle mahdollisuuden tutustua asioiden eri puoliin. Alati muotoaankin muuttava Tuli&Savu on hyvä esimerkki kulttuurilehdestä, jossa persoonallinen ilmaisukieli on oleellinen osa viestiä.  Raadin kunniamaininnalla noteeraama Ruskeat tytöt edustaa puolestaan monella tapaa juuri tämän ajan ytimessä olevaa uutta ja elinvoimasta mielipidelehdistöä”.

Kilpailuun osallistui 40 Kultin vajaasta 200:sta jäsenlehdestä. Kultin hallitus valitsi osallistujalehtien keskuudesta 14 finalistia, joita olivat tällä kertaa ElonkehäImprobatur, Kaltio, Kulttuurivihkot, Natura, Nuori Voima, Ruskeat Tytöt, Suomen Luonto, Taide, Tuli&Savu, Vihreä Lanka, Ydin, Yliopisto-lehti ja Ylioppilaslehti.

Yleisö sai jälleen  antaa ääniä suosikkilehdelleen. Yleisön suosikiksi äänestettiin Ruskeat Tytöt -verkkolehti, joka keräsi liki 22 % annetusta äänestä.

Vuoden laatulehti -palkinto jaettiin nyt 13. kerran. Kilpailun tarkoitus on nostaa esiin laadukkaita kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtiä sekä muistuttaa niiden merkityksestä osana suomalaista yhteiskunnallista keskustelua. Voittajalle luovutettiin kunniakirja sekä palkinto, jota sponsoroi Kirjakauppa Rosebud.

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on riippumattoman journalismin äänitorvi ja noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo lehtien etuja sekä tarjoaa niille koulutusta ja markkinointiväyliä (mm. Kulttikiska.fi).

Lisätiedot:

Kultti ry:n vs. toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, 044 210 3445
Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen, 040 507 7165
Tuli&Savu päätoimittaja Juha-Pekka Kilpiö, 050 300 2091
Ruskeat Tytöt, hallintopäällikkö Mona Eid, 050 566 0629

Tiedote: Kaikkien lehtitilausten arvonlisävero pitäisi pudottaa nollaan

Tiedote: Kaikkien lehtitilausten arvonlisävero pitäisi pudottaa nollaan 150 150

TIEDOTE 4.10.2018

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n mielestä EU-maiden tuore päätös alentaa digilehtien arvonlisäverotusta ja Suomen hallituksen linjaus toimia sen mukaan ovat tervetulleita ja oikeita ratkaisuja.

Digilehtien tilausten arvonlisäveron laskeminen samaan kantaan muiden lehtien kanssa on hyvä alku, mutta Kultti ry:n näkemyksen mukaan tulisi Suomessa harkita koko veroluokan laskemista. ”Nyt tehdyn päätöksen mukaan jäsenmaat voivat käyttää alennettua tai jopa nollan prosentin verokantaa lehtien verotuksessa. Tässä olisi nyt Suomen valtiovallalla mahdollisuus kädenojennukseen koko lehtikentälle:  Samalla kun medialle suunnitellaan erilaisia muita tukitoimia, lehtitilausten arvonlisävero kannattaisi poistaa kokonaan”, ehdottaa Kultti ry:n puheenjohtaja Tuomas Rantanen.

Suomessa painettujen lehtien tilaukset olivat vapaita arvonlisäverosta vuoteen 2011 asti. Sen jälkeen ne ovat olleet ensin yhdeksän ja sittemmin 10 prosentin kannassa. Digilehdet ovat koko ajan olleet arvonlisäveron korkeimmassa luokassa. Digilehtien 24% arvonlisävero on asettanut ne muita lehtiä heikompaan asemaan. Tämä taas on osaltaan vaikeuttanut myös perinteisten lehtien sopeutumista digimurrokseen; esimerkiksi kulttuurilehtien puolella digimuotoisen jakelun kehittämiseen ei ole ollut korkeamman arvonlisäveron takia taloudellista kannustetta.

“Arvonlisäveron tuonti lehtitilauksiin oli alunperinkin koko mediakentän kannalta hyvin ongelmallista. Se vaikutti erittäin negatiivisesti lehtien toimintaedellytyksiin tilanteessa, jossa mediakustantamisen haasteet olivat muutenkin suuria perinteisten tilaajien ja mainosrahoituksen vähetessä”, toteaa Rantanen.

Jotta tulevaisuudessa voitaisiin taata korkealaatuisen kotimaisen mediasisällön tuotanto, on sekä painettujen että digilehtien arvonlisäverojen yhtenäistämisen lisäksi myös valtionavustusten määrät pidettävä riittävän korkeana. “Esimerkiksi kulttuuri- ja mielipidelehtien sektorilla veromuutoksen aiheuttamista tilaushintojen noususta seuranneet levikkipudotukset olivat suuria eikä lehtikuolemiltakaan vältytty. Arvonlisäverovelvollisuutta ei myöskään kompensoitu esimerkiksi lehdille jaettavissa valtionavustuksissa. Niiden kehitys ei muutenkaan ole vastannut alan kustannusten kehitystä”, sanoo Rantanen.

“Vuodelle 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi tukea kulttuurilehdille 961 100 euroa ja vuonna 2018 TAIKEn kautta kulkevaksi muutettu summa oli alhaisempi, 888 000 euroa”, muistuttaa Rantanen. “Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta median tilanteen huomioon ottaen avustuksen pitäisi kokonaisuudessaan ennemmin kasvaa kuin pysyä ennallaan. Monipuolinen tiedonvälitys, mielipidevapaus sekä jatkuva sivistystyö edellyttävät perinteisenkin lehtimedian aktiivisempaa tukemista valtiovallan taholta.”

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo pienlehtien etuja sekä tarjoaa lehdille koulutusta ja markkinointiväyliä (mm. Kulttikiska).

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tuomas Rantanen: 040 5077 165, tuomas.rantanen(at) voima.fi

 

Kenelle ääni kuuluu kritiikissä – kuuntele podcast!

Kenelle ääni kuuluu kritiikissä – kuuntele podcast! 150 150

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry ja Suomen arvostelijain liitto SARV järjestivät Taiteiden yönä 23.8.2018 paneelikeskustelun hyvästä taidekritiikistä.

Keskustelun teemoja oli:

Miten taidekritiikki voi toimia yhteiskunnallisen keskustelun aloittajana?
Millaista sisältöä pienlehtien kritiikit tuovat kulttuurikeskusteluun?
Mitä mahdollisuuksia kritiikin määrän väheneminen valtamediasta antaa pienlehdille?
Millainen on hyvä kritiikki?
Miten voi puhua kritiikin laadusta?
Kuka kritiikkiä lukee ja miten?

Panelisteina toimivat Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehden päätoimittaja Minna Tawast, Voima-lehden kustantaja ja Kultin puheenjohtaja Tuomas Rantanen, Taide-lehden päätoimittaja Pessi Rautio sekä Mustekala-verkkolehden päätoimittaja Matti Tuomela. Vetäjänä SARV:in puheenjohtaja ja Kultin hallituksen jäsen Maria Säkö.

Kuuntele podcast täältä.

Livekuvitus tilaisuudesta täältä.

Kenen ääni kuuluu kritiikissä? Taidekritiikin tehtävät ja merkitys tänään

Kenen ääni kuuluu kritiikissä? Taidekritiikin tehtävät ja merkitys tänään 150 150

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry ja Suomen arvostelijain liitto SARV järjestävät Taiteiden yönä 23.8. klo 18–19 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4) paneelikeskustelun hyvästä taidekritiikistä.

Miten taidekritiikki voi toimia yhteiskunnallisen keskustelun aloittajana?
Millaista sisältöä pienlehtien kritiikit tuovat kulttuurikeskusteluun?
Mitä mahdollisuuksia kritiikin määrän väheneminen valtamediasta antaa pienlehdille?
Millainen on hyvä kritiikki?
Miten voi puhua kritiikin laadusta?
Kuka kritiikkiä lukee ja miten?

Panelisteina Teatteri&Tanssi+Sirkus -lehden päätoimittaja Minna Tawast, Voima-lehden kustantaja ja Kultin puheenjohtaja Tuomas Rantanen, Taide-lehden päätoimittaja Pessi Rautio sekä Mustekala-verkkolehden päätoimittaja Matti Tuomela. Vetäjänä SARV:in puheenjohtaja Maria Säkö.

Ennen Kultin paneelia klo 17:30 lavalla nähdään tuoreen Mäntyniemen herra -teoksen kirjoittaja Lauri Nurmi.

Paneelin jälkeen kello 19 alkaen vuorossa ovat kirjailijat Mikko Moilanen (Viikinkiniekat Suomessa), Risto Isomäki (Viiden meren kansa) sekä Ville Hänninen & Ville Tietäväinen (Kertova kuva – Journalistisen kuvituksen keinoja ja mahdollisuuksia).

Kultin uudeksi puheenjohtajaksi Kultin perustajajäsen

Kultin uudeksi puheenjohtajaksi Kultin perustajajäsen 150 150

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 9.5.2018 puheenjohtajakseen Tuomas Rantasen ja varapuheenjohtajakseen Juha Säijälän. Tuomas Rantanen toimii Voima-lehden kustantajana, Juha Säijälä on Kulttuurivihkot-lehden toimituspäällikkö.

Paljon kulttuuri- ja mielipidelehtiin kirjoittanut ja Voima-lehden kustantajana vuodesta 1999, eli lehden toiminnan käynnistämisestä asti toiminut Tuomas Rantanen oli aikanaan perustamassa myös Kultti ry:tä. Rantanen toimii Voimassa myös kulttuuritoimittajana keskittyen erityisesti esittäviin taiteisiin ja elokuvaan.

Ajankohtainen median kriisi liittyy etenkin siihen, että journalistisen sisällön tekemisen resurssit tuntuvat sakkaavan koko ajan tekijöiden alta. Tässä suhteessa niin isot mediatalot kuin pienet nyrkkipajat ja jopa Yleisradio ovat suurista eroistaan huolimatta samassa keikkuvassa veneessä. Koen, että tässä tilanteessa Kultin tehtävä olisi osaltaan muistuttaa kunnianhimoisen ja keskustelevan journalistisen sisällön ja myös tiedon valtavirtojen rinnalla kulkevien pikkupurojen merkityksestä”, linjaa Rantanen.

Aiemmin Kultin hallituksen puheenjohtajana sekä hallituksen jäsenenä toiminut Juha Säijälä haluaa nostaa esiin kulttuurilehtien tuen tärkeyttä sananvapauden takaamisessa:

Pienen, mutta pitkän ajan ilmestyneen ja arvostetun lehden toimituspäällikkönä pidän tätä kulttuurilehtien tilaamiseen tarkoitettua kirjastotuki”sekoilua” äärimmäisen huolestuttavana. Oma lehteni vielä pärjää, mutta alan kentältä on tullut paljon huolestuttavaa viestiä asiasta: pelkoni on että moni pienjulkaisu kuolee, suurimmaksi osaksi tämän johdosta. Tämä uhkaa sananvapautta ja lehdistön moniäänisyyttä. Ministeriön pitäisikin saada asia hoitoon nopeasti ja pitkäjänteisesti”, Säijälä vaatii.

Kultin jäsenlehtien haasteena on alati vähenevät resurssit ja tekijöiden jaksaminen. “Valeuutisten ja yksipuolisen tiedonvälityksen vastapainona tarvitaan Kultin jäsenlehtien kaltaisia toimijoita, nyt enemmän kuin koskaan, ja heidän toimintaedellytyksistään on pidettävä huoli”, huomauttaa Säijälä.

Kultin tehtävänä on mahdollistaa lähes 200 jäsenlehden toiminta paitsi edunvalvonnalla ja kulttuurituen tarpeellisuudella, myös mahdollistamalla pienlehtien näkemysten esiintuominen.
Aivan erityisen tärkeitä Kultin kaitsennan alueita ovat lehtimuotoisen yhteiskunnallisen debatin ja kulttuurikritiikin perinteiden puolustaminen muuttuvien median kulutustottumusten keskellä!”, toteaa Rantanen.

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo pienlehtien etuja, tarjoaa lehdille koulutusta ja markkinointiväyliä sekä julkaisee Iso Numero -katukulttuurilehteä.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Tuomas Rantanen: tuomas.rantanen(at) voima.fi
Varapuheenjohtaja Juha Säijälä: juha.saijala(at)kulttuurivihkot.fi

Tiedote: Pudotus 200 000 eurosta nollaan- kulttuurilehtien saatavuutta heikennetään huomattavasti

Tiedote: Pudotus 200 000 eurosta nollaan- kulttuurilehtien saatavuutta heikennetään huomattavasti 150 150

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry
TIEDOTE 13.12.2017
(muokattu 14.12.2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös olla jakamatta kirjastoille vuonna 2018 kulttuurilehtien ostotukea on Kulttuuri- mielipide ja tiedelehtien liitto Kultti ry:n mielestä lyhytnäköistä ja vaarantaa kansalaisten alueellisen yhdenvertaisuuden.

Vielä vuonna 2017 kirjastoille jaettiin 183 900 euroa kulttuurilehtien tilaamiseksi. Tuen määrä jopa kasvoi edellisestä vuodesta, koska tarkoituksena oli parantaa kulttuurilehtien alueellisesti tasavertaista saatavuutta yleisissä kirjastoissa.

“Vuonna 2018 tuki aiotaan yllättäen laskea nollaan”, sanoo Kultti ry:n puheenjohtaja Juha Säijälä. “Asiasta ei ole tiedotettu kulttuurilehtiä etukäteen. Kirjastojen ostotuen poisto heijastuu suoraan pienten lehtien levitettävyyteen ja näkyvyyteen”, kommentoi Säijälä.

Kulttuurilehtien ostotuki on opetus- ja kulttuuriministeriön tukimuoto, jolla kirjastot ovat voineet tilata kulttuurilehtiä kansalaisten luettavaksi. Ministeriön mukaan parhaillaan ollaan laatimassa kokonaisselvitystä kulttuurilehdille suunnatusta ostotuesta, eikä selvityksen aikana tukea jaeta lainkaan.

“Puolueeton tiedonvälitys ja moniarvoisuus ovat haastettuina tämän päivän yhteiskunnassa vakavammin kuin pitkään aikaan. Kulttuurilehtien ostotukea ei tule keskeyttää, sillä sen keskeytys vahvistaa tätä suuntausta ja pahimmillaan heikentää kansalaisyhteiskuntaamme ja kansalaisten yhdenvertaista puolueettoman tiedon saatavuutta”, jatkaa Säijälä.

Kultin näkemyksen mukaan kirjastojen ostotuki lisää sekä ilmaiseksi kansalaisille tarjolla olevaa kulttuurilehtitarjontaa että tilausmaksujen kautta näiden lehtien tuottamisen mahdollisuuksia. Se on erityisen hyvin kohdentuva tukimuoto, koska sen ohjatumisesta päättävät kirjastoammattilaiset suoran yleisöpalautteen perusteella. Tämän tukimuodon jäädessä pois kaikkien ikävintä on se, että lehtien ja uusien lukijoiden kohtaaminen ja samalla lehtien lukijamäärät ylipäänsä vähentyvät. Samalla kulttuurilehdille yleensä myönnetty tuki tuottaa vähemmän laajan yleisön saatavilla olevaa tietoa.

“Viranomaisen on toki tärkeää seurata myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä arvioida avustusten tarpeellisutta, mutta miksi avustusmittakaavassa suhteellisen pieni, mutta pienlehdille erittäin tärkeä tuki laitetaan jäähylle kokonaiseksi vuodeksi selvityksen ajaksi,” kyseenalaistaa toiminnanjohtaja Rauha Maarno Suomen kirjastoseurasta.

Ostotuki on tarkoitettu vahvistamaan kulttuurista moninaisuutta, tiedonvälityksen monipuolisuutta ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa.

Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry on riippumattoman journalismin äänitorvi ja noin 200 Suomessa ilmestyvän lehden kattojärjestö. Kultti valvoo lehtien etuja, tarjoaa niille koulutusta ja markkinointiväyliä (mm. Kulttikiska.fi) sekä julkaisee Iso Numero -katukulttuurilehteä.

 

Lisätiedot:
Helinä Ylisirniö, vs. toiminnanjohtaja, Kultti ry 044 210 3445
Rauha Maarno, toiminnanjohtaja, Suomen Kijrastoseura 044 748 1801

**

PRESSMEDDELANDE 13.12.2017

(redigerad 14.12.2017)

 

EN SÄNKNING FRÅN 200 000 EURO TILL NOLL – TILLGÅNGEN TILL KULTURTIDSKRIFTER FÖRSÄMRAS AVSEVÄRT

Undervisnings- och kulturministeriets beslut att inte bevilja biblioteken inköpsstöd för kulturtidskrifter 2018 är kortsiktigt och äventyrar medborgarnas regionala jämställdhet, anser Kultur-, opinions-, och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti ry.

Ännu 2017 tilldelades biblioteken 183 900 euro för att beställa in kulturtidskrifter. Stödet till och med höjdes jämfört med året innan, med avsikt att förstärka den regionala jämlikheten i fråga om tillgång till kulturtidskrifter på de allmänna biblioteken.

“2018 kommer stödet plötsligt att sänkas till noll”, säger Kultti ry:s ordförande Juha Säijälä. “Kulturtidskrifterna har inte informerats om saken på förhand. Slopandet av bibliotekens inköpsstöd påverkar direkt de små tidskrifternas spridning och synlighet, kommenterar Säijälä.

Genom inköpsstödet har undervisnings- och kulturministeriet stött bibliotekens prenumerationer på kulturtidskrifter så att deras besökare ska få tillgång till dem. Enligt ministeriet pågår som bäst en helhetsutredning om stödet, och under processens gång kommer inget stöd alls att betalas ut.

“Det är visserligen viktigt att myndigheterna följer upp hur ändamålsenliga och resultatbringande användningen av statliga stöd är, och utvärdera behovet av dem. Men varför väljer man att under utredningens gång helt och hållet lägga på hyllan ett stöd som är jämförelsevis litet ur ett helhetsperspektiv, men som är oerhört viktigt för de små tidskrifterna?”, frågar Rauha Maarno från Finlands biblioteksförening.

Inköpsstödet är avsett att stärka den kulturella mångfalden, mångsidigheten i informationsförmedlingen och pluralismen i samhället.

Kultti anser att inköpsstödet är en utmärkt stödform eftersom den breddar medborgarnas tillgång till kulturstidskrifter avgiftsfritt, men på samma gång förstärker tidskrifternas verksamhetsmöjligheter genom att biblioteken betalar prenumerationsavgifter. Vidare är det en stödform som kanaliseras ovanligt väl, eftersom dess användning avgörs av biblioteksproffs utgående från låntagarnas önskemål.

“Den objektiva informationsspridningen och pluralismen står i dag inför allvarligare hot än på långa tider. Inköpsstödet för kulturtidskrifter bör omedelbart återinföras, eftersom slopandet av det samma endast förstärker den pågående utvecklingen, och i värsta fall försvagar medborgarsamhället och medborgarnas jämlika tillgång till opartisk information”, säger Säijälä.

Kultur-, opinions-, och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti ry är ett språkrör för oberoende journalistik och fungerar som takorganisation för kring 200 finländska tidskrifter. Kultti bevakar tidskrifternas intressen och erbjuder utbildning och marknadsföringskanaler (bl.a. kulttikiska.fi), samt ger it gatutidningen Iso Numero.

Mer information:

Helinä Ylisirniö, tf. verksamhetsledare, Kultti ry 044 210 3445
Rauha Maarno, verksamhetsledare, Finlands biblioteksförening 044 748 1801