Työelämän tutkimus

Työelämän tutkimus -lehden päämääränä on edistää työelämään ja työyhteiskuntaan kohdistuvaa tutkimusta, keskustelua ja kehittämistä. Työelämän tutkimus -lehti on monipuolinen ja poikkitieteellinen tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden foorumi.

HINNAT

Vuosikerta yhdistyksen jäsenille 40€
Vuosikerta ei-jäsenille 45 €
Opiskelijatilaus 20 €

ILMESTYY

3 kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Monika von Bonsdorff

TOIMITUSSIHTEERI

Armi Mustosmäki

TOIMITUKSEN OSOITE

Monika von Bonsdorff, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto, (Kärki) PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

PUH

0405412524

EMAIL

monika.bonsdorff(at)jyu.fi

WWW

http://www.tyoelamantutkimus.fi/