Pax

RAUHANPOLIITTINEN AIKAKAUSLEHTI
Pax on rauhanpoliittinen aikakauslehti. Aihepiirejä ovat muun muassa kansainvälinen rauhanliike, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, asevelvollisuus, asevienti, Euroopan turvallisuuskysymykset, militarismi ja kansainväliset konfliktit.

RSS

Pax ei ilmesty vuonna 2019.

HINNAT

Verkkopaxin ilmestymisestä kertovan uutiskirjeen voit tilata lehden sivuilta tai sähköpostilla tiedotus(at)rauhanliitto.fi

ILMESTYY

4 kertaa vuodessa

PÄÄTOIMITTAJA

Eekku Aromaa

TOIMITUKSEN OSOITE

Rauhanasema, Veturitori 3
00520 Helsinki

PUH

09 142703

EMAIL

paatoimittaja(at)pax.fi

WWW

http://www.pax.fi/